Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji

нок1Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji- uspostavljanje komunikacije između obrazovanja i tržišta rada

нок1

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr SrđanVerbić na konferenciji “Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji-uspostavljanje komunikacije između obrazovanja i tržišta rada”, rekao je da Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK) verovatno najvažniji preduslov za strane investicije u Srbiji. On je istakao da Ministarstvo prosvete jeste nosilac projekta izrade Nacionalnog okvira kvalifikacija, ali i naveo “da tim poslom ne treba da se bavi samo ministarstvo, već moraju da budu uključeni i drugi subjekti”.

Ministar Verbić je rekao da je Ministarstvo već nekoliko godina posvećeno procesu izrade NOK-a i naveo da je završeno oko 40 odsto tog posla.

Prema njegovim rečima, poslodavci i investitori žele da vide kvalifikacije, šta neko ume i zna da uradi.

“Kada budemo završili Nacionalni okvir kvalifikacija svaki poslodavac će znati šta znači koja diploma i ko šta zna. Takođe, tada će socijalni partneri mnogo bolje moći da zaštite profesije”, rekao je Verbić.

 

НОК4

Govoreći o saradnji privrede i škola rekao je da bi bilo dobro da svaka škola ima partnera ili pokrovitelja koji će da učestvuje na primer u troškovima prevoza učenika, obezbeđivanje udžbenika…

Podsetivši da je donet zakon koji uređuje obrazovanje odraslih, ministar je ocenio da je potrebno da se poveća broj organizacija koje učestvuju u sticanju kvalifikacija i pristalica teze da civilni sektor treba da bude nosilac neformalnog učenja, jer je, kaže, fleksibilniji i dinamičniji od formalnog, koji ne može da održi korak u oblasti obrazovanja odraslih.

Predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Dejan Popović rekao je da je Nacionalni okvir kvalifikacija karika koja nedostaje u ispunjavanju bolonjskog procesa, te konstatovao da Univerzitet treba da pokaže spremnost da otvoreno i fleksibilno pristupi tim dešavanjima.

“Moramo posmatrati stvari ne samo u okviru Srbije nego evropski, kao i da vodimo računa kako da naše kvalifikacije budu prepoznate drugde, ali i da prepoznamo kvalifikacije drugih na srpskom tržištu”, istakao je Popović i upozorio na problem nivoa kvaliteta diploma koje dolaze iz drugih sredina, zbog čega smatra da kvalitet diploma treba da bude jedan od ciljeva.

Za rešavanje problema visoke stope nezaposlenosti u Srbiji neophodna je saradnja sektora obrazovanja i tržišta rada, izjavio je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Davenport, dodajući da je EU do sada uložila oko 100 miliona evra u obrazovanje i zapošljavanje u Srbiji kroz nabavke, tehničku pomoć i infrastrukturu.

НОК3

“U Srbiji vlada velika nezaposlenost. Tržište rada nema dovoljan broj kvalitetno obrazovane radne sange tako da je neophodna dodatna obuka. Da bi se prevazišao problem potrebno je delovanje oba sektora, obrazovanja i tržišta rada”, rekao je Davenport. On je konstatovao da Nacionalni okvir kvalifikacija predstavlja način da se odrede i popišu znanja i veštine, koje su potrebne za određeno zanimanje, kao i da obezbeđuje bazu za povezivanje odnosa između zanimanja iz različitih sektora.

“S obzirom na to da se tržište rada sastoji od mnoštva sektora, za Srbiju je veoma važno da se formira što veći broj sektorskih veća da bi mogli uspešno da rade na NOK”, poručio je Davenport.

Prema njegovim rečima, povezivanje sistema obrazovanja i tržišta rada predstavlja izazov ne samo za Srbiju već za sve zemlje članice EU u kojima vlada visoka stopa nezaposlenosti, a Srbija je postigla veliki napredak u podizanju nivoa svesti u toj oblasti.

маца

“Kroz projekte posvećene srednjem i stručnom obrazovanju održavali smo rad na NOK, koji je u tesnoj vezi sa osiguranjem i obezbeđivanjem kvaliteta u nastavi, čiji je cilj da obezbedi dobro obučenu radnu snagu”, rekao je šef Delegacije EU i dodao da će Unija nastaviti da sarađuje sa Ministarstvom prosvete po tom pitanju.

Istakao je i neke specifičnosti NOK, između ostalog to što su od početka uredno razvijana dva okvira, okvir za visoko obrazovanje i drugi za douniverzitetsko obrazovanje, navodeći da se očekuje da dođe do spajanja i usaglašavanja ta dva okvira kroz tekuće projekte.

“Okvir koji sada razvijate ima zajedničke principe sa evropskim okvirom kvalifikacija. Cilj projekta je da što bolje približi svima koji se bave obrazovanjem, naukom, zapošljavanjem i ekonomijom, kao i da shvate važnost i potencijal NOK, koji treba da omogući veću zapošljivost i kvalitetno obučenu radnu sangu”, rekao je Davenport, dodajući da oko 65 odsto stranih investicija potiče iz zemalja-članica EU, “što je najveći potencijal daljih investicija EU. Ako Srbija želi da iskoristi taj potencijal, mora da ima radnu snagu koja će na tržištu biti potrebna.”

 

Tekst je je preuzet sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gde ga možete pročitati u celosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

ten + fifteen =