www.univerziteti.rs

Falling Walls Lab u Srbiji

Falling Walls Lab u Srbiji

DAAD Informativni centar Beograd  u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer organizuje prvi Falling Walls Lab u Srbiji, inovativnu platformu za predstavljanje istraživačkih projekata u rangu naučnog proboja u svim naučnim disciplinama. Dogadjaj će se održati u KC Grad 25. septembra 2016. godine. Učesnici će prisustvovati ekskluzivnoj i besplatnoj radionici Science Communication pre samog Lab-a. FallingRead more about Falling Walls Lab u Srbiji[…]

Održani informativni dani na temu preporuka za upravljanje intelektualnom svojinom u aktivnostima transfera znanja

Održani informativni dani na temu preporuka za upravljanje intelektualnom svojinom u aktivnostima transfera znanja

Stručni tim za reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji (HERE tim), koji je na inicijativu Evropske Komisije imenovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održao je informativne dane na kojima je predstavio svoju publikaciju: Nacionalne preporuke za univerzitete i institute u Srbiji za upravljanje intelektualnom svojinom u aktivnostima transfera znanja. Cilj publikacije jeRead more about Održani informativni dani na temu preporuka za upravljanje intelektualnom svojinom u aktivnostima transfera znanja[…]

Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija za školsku 2016/17. godinu

Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija za školsku 2016/17. godinu

Konkurs za dodelu studentskih kredita studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2016/17. godinu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije raspisuje Konkurs za dodelu studentskih kredita studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2016/17. godinu i Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2016/17. godinuRead more about Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija za školsku 2016/17. godinu[…]

iDEAlab – kreativna laboratorija

iDEAlab – kreativna laboratorija

U okviru Tempus projekta IdeaLab, unutar kampusa Univerziteta u Novom Sadu, otvorena je kreativna laboratorija za podsticaj i razvoj preduzetničkih i inovativnih ideja studenata – IDEALAB. iDEAlab predstavlja jedinstvenu inicijativu u Srbiji. U svom sastavu ona ima i poslovni inkubator koji omogućava studentima da ideje pretoče u poslovne poduhvate. iDEAla b-a će studentske poduhvate podržavatiRead more about iDEAlab – kreativna laboratorija[…]

Drugi poziv za prijave projekata

Drugi poziv za prijave projekata

Erazmus+ i Tempus projekti Drugi poziv za prijave projekata U okviru Erazmus+ programa, ključne aktivnosti 1 – poziva za 2016. godinu, jedanaest nacionalnih agencija programskih zemalja je otvorilo drugi poziv za prijave projekata zbog preostalih sredstava za region Zapadnog Balkana. Ukupan budžet iznosi preko 3 miliona evra, što pokriva dodatnih 820 pojedinačnih mobilnosti. Drugi pozivRead more about Drugi poziv za prijave projekata[…]

Sajam stipendija na Univerzitetu u Beogradu

Sajam stipendija na Univerzitetu u Beogradu

Organizacijom ove manifestacije imamo želju da podignemo nivo informisanosti studenata o mogućnostima nastavka studija u Srbiji i inostranstvu, uslovima koje bi trebalo da ispunjavaju da bi uspešno upisali željene studije, veštinama koje su im potrebne prilikom prijave, značaju proaktivnog stava, pravovremene informisanosti, celoživotnog učenja i mobilnosti. Pored državnih institucija, fondova i nevladinih organizacija, na sajmuRead more about Sajam stipendija na Univerzitetu u Beogradu[…]

Stari studenti mogu da pređu na bolonjski sistem

Stari studenti mogu da pređu na bolonjski sistem

Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov izjavio je da se “večitim studentima” ne zabranjuje da studiraju, već da se ukidaju zastareli studijski programi koji nisu akreditovani, a tim merama biće pogođeno oko dva odsto studenata. “Studenata ima 250.000, od toga je možda dva odsto pogođeno ovim merama. Ne možemo menjati zakon svaki put kada to odgovaraRead more about Stari studenti mogu da pređu na bolonjski sistem[…]

Fakulteti će sami prikupljati podatke o studentima

Fakulteti će sami prikupljati podatke o studentima

Ministarstvo prosvete poslalo je dopis svim fakultetima da ne smeju od kandidata za upis da traže podatke koji su već sadržani u ličnoj karti. Svake godine brucoši čekaju na šalterima opština, uzimaju izvode iz matičnih knjiga rođenih i predaju ih pri upisu na fakultet. Sve to umesto njih je morao da uradi fakultet ili visokaRead more about Fakulteti će sami prikupljati podatke o studentima[…]

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA za učešće u KONSULTATIVNOM SASTANKU u Beogradu O RADNOJ VERZIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENjE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative PartnerstvoRead more about JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA[…]

REGIONALNI PROGRAM STIPENDIJA VLADE MAĐARSKE

REGIONALNI PROGRAM STIPENDIJA VLADE MAĐARSKE

U skladu sa zaključkom sa sednice Senata održane 12. jula 2016. godine na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu će se uključiti u novi regionalni program stipendija Vlade Mađarske, čime će omogućiti semestralne boravke studenata mađarske nacionalnosti na vodećim univerzitetima u Mađarskoj. Konkurs za odlaznu mobilnost studenata UNS-a bićeRead more about REGIONALNI PROGRAM STIPENDIJA VLADE MAĐARSKE[…]

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja Na osnovu Odluke o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja koje se finansiraju iz budžeta grada Beograda (”Službeni list grada Beograda” br. 37/16), Odluke o budžetu grada Beograda (”SlužbeniRead more about Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti i samozapošljavanja[…]

Raspisan drugi upisni rok za upis na prvi nivo studija

Raspisan drugi upisni rok za upis na prvi nivo studija

Konkurs je raspisan za upis na osnovne akademske, integrisane akademske i osnovne strukovne studije za ukupno 15.235 mesta, od toga 9.461 na budžetu i 5.774 na samofinansiranju. U toku prvog upisnog roka, na konkurs se prijavilo po prvoj želji 21.758 kandidata. Nakon završenog prvog upisnog roka na fakultetima Univerziteta u Beogradu ostalo je slobodno ukupnoRead more about Raspisan drugi upisni rok za upis na prvi nivo studija[…]

Broj slobodnih mesta za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih stidija za septembarski upisni rok

Broj slobodnih mesta za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih stidija za septembarski upisni rok

Univerzitet u Nišu objavljuje broj slobodnih mesta za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija na fakultetima Univeziteta u Nišu za septembarski upisni rok školske 2016/2017. godine. SEPTEMBARSKI UPISNI ROK traje od 31.avgusta  do 20. septembra  2016. godine i to: prijavljivanje kandidata 31. avgusta, 01. i 02. septembra 2016. godine, polaganje prijemnih ispitaRead more about Broj slobodnih mesta za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih stidija za septembarski upisni rok[…]

Tumačenje odredaba Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu

Tumačenje odredaba Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu

Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Novom Sadu uputio zvaničan dopis Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje u vezi s tumačenjem odredaba Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu koji se odnose na uslove za izbore u zvanja redovnih profesora za oblast društveno-humanističkih nauka. Eventualne izmene Pravilnika uslediće odmah po dobijanju odgovora, a doRead more about Tumačenje odredaba Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu[…]