ERAZMUS+ MOBILNOST STUDENATA I OSOBLJA

Na Univerzitetu u Novom Sadu u toku su konkursi za nastavnike, saradnike i studente Univerziteta za odlazeću Erazmus+ kreditnu mobilnost.

Konkursi za mobilnost studenata i osoblja odnose se na sve partnerske institucije koje sa Univerzitetom u Novom Sadu imaju aktivan Erazmus+ međuinstitucionalni sporazum i raspoložive Erazmus+ stipendije.

Studenti i zaposleni UNS-a mogu da se prijavljuju za Erazmus+ stipendije za mobilnost isključivo na otvorenim konkursima svog matičnog univerziteta.

Erazmus+ koordinatori na Univerzitetu u Novom Sadu u akademskoj 2016/2017. godini

Kriterijumi za internu evaluaciju prijava za mobilnost u Erazmus+ KA1

Erazmus+ KA1 stipendije za studente i za zaposlene sa UNS-a

AKTUELNI KONKURSI

_______________

Važne napomene:

Studenti UNS-a koji su učestvovali u kreditnoj mobilnosti programa Erazmus Mundus (jedne od mreža u ključnoj akciji 2) nemaju pravo da koriste program Erazmus+ za kreditnu mobilnost na istom nivou studija.

Ukoliko je, međutim, student koristio Erazmus Mundus stipendiju za razmenu na osnovnim studijama, a sada je upisan na master program UNS-a i želi da se prijavi za razmenu na nivou master studija, može da se prijavi u okviru Erazmus+ programa. Isto važi i za mobilnost na master nivou preko Erazmus Mundus-a, i zatim novu mobilnost na nivou doktorskih studija preko Erazmus+ programa.

UNS se vodi sledećim principima u sprovođenju odlazeće mobilnosti preko programa Erazmus+:

Studenti UNS-a mogu da postanu nosioci najviše jedne KA1 stipendije u okviru Erazmus+ programa mobilnosti, u toku jednog stepena studija, bez obzira na trajanje stipendije. Studenti UNS-a koji studiraju na šestogodišnjim integrisanim studijskim programima mogu da postanu nosioci najviše dve KA1 stipendije u okviru Erazmus+ programa mobilnosti, bez obzira na trajanje stipendije.

Studenti mogu da provedu na mobilnosti maksimalno 12 meseci na jednom stepenu studija, sa izuzetkom studenata koji studiraju na integrisanim studijskim programima, koji mogu da provedu na mobilnosti i do 24 meseca u toku studija. Na trajanje akademske mobilnosti u odnosu na trajanje studijskog programa shodno se primenjuju odredbe Pravilnika o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Studenti UNS-a koji se prijavljuju za Erazmus+ stipendiju na nivou osnovnih studija moraju imati najmanje 30, a idealno 60 ili više stečenih ESPB.

Zaposleni UNS-a mogu da postanu nosioci najviše dve stipendije u okviru Ključne aktivnosti 1 Erazmus+ programa u toku jedne akademske godine, sa adekvatnim vremenskim razmakom u korišćenju stipendije (na primer, realizacija jedne stipendije u zimskom i jedne stipendije u letnjem semestru).

 _______________

Od školske 2015/2016. godine, Univerzitet u Novom Sadu započinje prvi ciklus razmene studenata, nastavnika, saradnika i administrativnog osoblja u okviru Ključne akcije 1 programa Erazmus+ koja se odnosi na povećanje obima i kvaliteta akademske mobilnosti. Ciklus razmene zasnovan je na finansiranim među-institucionalnim sporazumima između Univerziteta u Novom Sadu i institucije u Erazmus+ programskoj zemlji. Zainteresovani se mogu prijaviti na aktuelne konkurse.

U okviru Ključne akcije 2 programa Erazmus+, nastavlja se aktivno učešće Univerziteta u Novom Sadu u projektima saradnje, u skladu sa javim pozivima Evropske komisije za specifične tipove projekata.

Više o programu Erazmus+

Prezentacija

Rezultati prvog poziva za projekte Izgradnje kapaciteta

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

fifteen − fourteen =